புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் நிரந்தர ஆத்ஹார் மையங்களின் பட்டியல்

தமிழ் மொழியில் இந்த தகவல் கிடைக்கவில்லை, தயவு செய்து கீழே உள்ள இணைப்பை கிளிக் செய்து ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கவும்.
http://pandr.py.gov.in/list-permanent-aadhaar-centres-ut-puducherry-reg

முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக| பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 15-01-2020